Nieuwsbericht

Mededeling van 21-06-2019

Internationale experten toetsen Belgisch nucleair beveiligingsregime af aan internationale richtlijnen (Persbericht FANC)

21 juni 2019


Een internationaal team van experten concludeerde, na een missie in België, dat het Belgische nucleaire beveiligingsregime ‘zeer robuust is’. Er werden ook een aantal goede praktijken geïdentificeerd die als voorbeeld kunnen dienen voor andere lidstaten van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en die hen kunnen helpen bij het versterken van hun nucleaire beveiligingsactiviteiten. De missie, die was samengesteld uit buitenlandse nucleaire experten en experten van het IAEA, vormde voor het FANC en alle betrokken deelnemers dan ook een uitgelezen kans om de eigen praktijken inzake nucleaire beveiliging te toetsen en om ervaringen uit te wisselen met buitenlandse collega’s.

IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) is een dienst die – op vraag – wordt aangeboden door het IAEA om lidstaten te helpen bij het versterken van hun nucleaire beveiligingsregime en  van de fysieke beveiliging. Dat omvat een hele reeks maatregelen die moeten bijdragen tot de bescherming van radioactieve stoffen en van nucleaire inrichtingen en transporten tegen sabotage, diefstal en andere kwaadwillige daden. De beveiligingsmaatregelen kunnen van administratieve, organisatorische of technische aard zijn.

Tijdens een IPPAS-missie stuurt het IAEA een team van internationale deskundigen uit om het beveiligingsregime van een lidstaat te onderwerpen aan een peerreview. Daarbij onderzoeken de internationale deskundigen in hoeverre de nationale regelgeving en praktijk overeenstemmen met de internationale richtlijnen. De peerreview resulteert in een rapport dat een overzicht geeft van de ‘good practices’ in de lidstaat en dat aanbevelingen en suggesties formuleert voor verbeteringen op zowel nationaal niveau (wet- en regelgeving, interacties tussen de verschillende overheden, …) als operationeel niveau (implementatie van de regelgeving door de exploitanten).

Minister Pieter De Crem reageert tevreden op de conclusies van het internationaal expertenteam: “Het rapport bevestigt eigenlijk dat we in België goed werk leveren en dat onze mensen hier hun job kennen. Zij mogen dan ook meer dan verdiend de pluimen op hun hoed steken voor het geleverde werk”.


< Vorige bericht