Persbericht

Mededeling van 30-01-2018

Aalter en Knesselare geven 29 straten een nieuwe naam

In Aalter en Knesselare hebben sommige straten een identieke of gelijkaardige naam. Omdat dubbele straatnamen voor verwarring zorgen bij hulp- en postdiensten, werkten beide gemeentebesturen hieromtrent een voorstel uit.


29 straten, verspreid over Aalter en Knesselare, krijgen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. Ook straten die doorlopen over de huidige gemeentegrens en die ter hoogte van die grens van naam veranderen, werden hierin opgenomen.

 

Objectieve gegevens

Bij de bepaling van de straten die van naam wijzigen, werd rekening gehouden met objectieve gegevens, zoals het aantal handelszaken/ondernemingen en het aantal inwoners per straat.  Zo blijven bijvoorbeeld de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Aalter ook na de fusie bestaan, omdat er meer handelszaken gevestigd zijn en er meer inwoners wonen dan in de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Knesselare. In Knesselare verandert er dan weer niets voor de Kerkstraat, Kloosterstraat en Veldstraat, drie centrumstraten.

 

Link met het verleden

In beide gemeenten deed een adviesgroep, gespecialiseerd in erfgoed en historisch onderzoek, gemotiveerde voorstellen voor nieuwe straatnamen. Daarbij werd zo veel mogelijk rekening gehouden met oude plaatsnamen of toponiemen.

Beide colleges doen op basis hiervan een voorstel aangaande nieuwe straatnamen op hun respectieve grondgebieden. Concreet wordt het dossier straatnaamgeving in Aalter voorgelegd tijdens de gemeenteraadszitting op 12 februari 2018 en in Knesselare tijdens de gemeenteraadszitting op 14 februari 2018.

 

Openbaar onderzoek

Het dossier met betrekking tot de straatnamen ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Aalter en Knesselare tussen 1 maart en 30 maart 2018.

In de tweede helft van februari krijgen de desbetreffende inwoners en eigenaars een persoonlijke kennisgeving van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek sluiten de colleges van beide gemeenten het dossier af. Daarna keuren de gemeenteraden de nieuwe straatnamen goed. Een nieuwe huisnummering wordt nadien door de colleges van burgemeester en schepenen vastgesteld.

 

Vlotte afhandeling

De nieuwe straatnamen en huisnummeringen gaan in vanaf 1 januari 2019. Alle nuttige informatie zal via de fusiewebsite en de gemeentelijke informatiebladen worden verspreid.

 

Dit zijn de nieuwe straatnamen

AALTER

Huidige naam

Voorstel nieuwe naam vanaf 1 januari 2019

Knokkeweg en deel Aalterweg (gewestweg)

Knokkebaan

Kerkstraat

Sint-Corneliusstraat

Nieuwstraat (tussen Goedingenstraat en Museumstraat)

Pachtgoedstraat

Nieuwstraat (tussen Bellemdorpweg en Goedingenstraat)

Goedingenstraat

Rozestraatje

Letterburgstraat

Buntelare (tussen Weststraat en Stekelhoek)

Prieelstraat

Buntelare (tussen N44 en Zuidleiestraat)

Buntelarestraat

Veldstraat (deel tussen Tieltsesteenweg en Steenweg op Deinze)

Heidestraat

Veldstraat (deel tussen Tieltsesteenweg en Biesemveldstraat)

Apolloniastraat

Veldstraat (deel tussen Biesemveldstraat en Kattewegel)

Suikerbergstraat

Kruisstraat

Kruisboogstraat

Kloosterstraat en Gottebeekstraat tussen Berkenstraat en Kloosterstraat

Berkenstraat

Urselweg

Middelweg

Dries

Pietendries

KNESSELARE

Huidige naam

Voorstel nieuwe naam vanaf 1 januari 2019

Knokseweg  (gewestweg)

Knokkebaan

Beekstraat

Flabbaertstraat

Beukendreef

Buizerddreef

Brugstraat

Porcelijnegoedstraat

Cardijnlaan

Priesteragelaan

Kerkweg (zijde Schaperstraat)

Pamels Kerkweg

Grote Dries

Driesstraat

Heirstraat (tussen Middelweg en Berkenstraat)

Gottebeekstraat

Varenstraat 4 en 6 en Heirstraat (tussen Vrekkemstraat en Middelweg)

Oostmolen-Noord

Kouter

Knesselarekouter

Kruisstraat (zijarmpje)

Bellemdreefken

Malsemstraat

Mispelare

Molenstraat

Looierijstraat

Schoolstraat

Pierlalaweg

Zuidleiestraat

Leieberm

Maria-Aalterseweg

Knesselaarsestraat

 

Alle straatnamen die vanaf 2019 wijzigen vind je terug via een handige kaart op www.samensterkerbeter.be.

 

Meer informatie bij:

Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester Aalter, pieter.de.crem@aalter.be

Herlinde Trenson, waarnemend burgemeester Knesselare, herlinde.trenson@knesselare


< Vorige bericht