Nieuwsbericht

Mededeling van 07-11-2018

Beleidsnota buitenlandse handel

Stand van zaken en vooruitblik


Op de website van De Kamer kunt u de algemene beleidsnota Buitenlandse Handel raadplegen, waarin Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een stand van zaken geeft van het gevoerde beleid, alsook een vooruitblik biedt op de komende periode.

 

Ondanks een toename aan handelsconflicten is de buitenlandse handel van Belgiƫ in de eerste zes maanden van 2018 licht verbeterd. Dit is in de eerste plaats aan de bedrijven zelf te danken, maar bewijst ook dat het beleid van buitenlandse handel de juiste focus legt. Een focus die zich niet enkel toespitst op het onderhouden van sterke banden met belangrijke historische handelspartners als de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, maar ook op het promoten van vrijhandel en het versterken van onze banden met partners wereldwijd.

 

Staatssecretaris De Crem zal zich in de komende periode toeleggen op de verdere diversificatie van onze afzetmarkten. Vandaag gaat 77% van onze export nog steeds naar Europese landen. Er wordt dus een bijzondere focus gelegd op andere continenten, met onder meer missies naar Marokko, Mexico en China. Enkel een doorgedreven diversificatie van onze afzetmarkten kan ervoor zorgen dat onze economie opgewassen is tegen onder meer een nakend Brits vertrek uit de EU, of een toenemend Amerikaans protectionisme. Binnen de Belgische Brexit-werkgroep volgt Staatssecretaris De Crem op de voet de onderhandelingen omtrent het Britse vertrek uit de EU, en maakt hij aanbevelingen die de impact ervan op onze economie tot een minimum moeten beperken.

 

Staatssecretaris De Crem grijpt deze missies ook aan om als Speciaal Gezant van de Federale Regering het MYRRHA-project van het Studiecentrum voor Kernenergie onder de aandacht te brengen van potentiƫle buitenlandse partners.

 

De volledige beleidsnota van Staatssecretaris Pieter De Crem kunt u hier raadplegen.

Op woensdag 21 november 2018 wordt de beleidsnota besproken in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


< Vorige bericht