Nieuwsbericht

Mededeling van 21-11-2017

Beleidsnota Buitenlandse Handel goedgekeurd in de Kamer

Dinsdag 21 november 2017 <


Op dinsdag 14 november 2017 stelde Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem zijn beleidsnota voor in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. De nota schrijft zich in de doelstellingen van de Federale Regering in om de economische groei, buitenlandse investeringen, buitenlandse handel en jobcreatie te stimuleren.

 

Ons land kende een positief eerste semester op vlak van buitenlandse handel, met een groei van 6,2% van de totale Belgische export in vergelijking met dezelfde periode in 2016 en een groei van Belgische import van goederen van 6,3% in vergelijking met het eerste semester van vorig jaar.

 

Staatssecretaris De Crem benadrukte dat we baat hebben bij een stabiel klimaat waarin de wereldhandel kan groeien, hoewel onze grote openheid onze bedrijven ook competitief en innovatief heeft gemaakt. Hij pleit er dan ook voor om samen met “like-minded countries” onze eigen koers te blijven varen. Een koers die onze ondernemingen en economie beschermt tegen de negatieve gevolgen van de globale markt (to protect without protectionism) en tegen opduikend protectionisme (to protect against protectionism).

 

Samen met de Gewesten en in een geest van samenwerkingsfederalisme wil Staatssecretaris De Crem er ook in het komende jaar voor blijven zorgen dat onze bedrijven alle kansen kunnen grijpen.

 

Economische missies vormen hierbij het instrument bij uitstek. Hiernaast blijft Pieter De Crem ook grote aandacht besteden aan het steunen van nieuwe luchtverbindingen met Brussel, zoals vorig jaar gebeurde met de nieuwe verbinding tussen Zaventem en Mumbai, Atlanta, Toronto en Shanghai.

 

Het sleutelwoord in onze buitenlandse handel is diversificatie. Dit biedt onze bedrijven een stevige terugvalbasis om vanuit ons land de wereld te veroveren, en zorgt voor een instroom aan kapitaal en meer jobs in eigen land.

 

Hiernaast besteedt Staatssecretaris ook een bijzondere aandacht aan het internationaliseringsproces van onze KMO’s, de motor van onze economie. Zo besliste Finexpo onder impuls van De Crem onder meer om voortaan ook de export van innovatieve producten door Belgische KMO’s te ondersteunen.

 

Op dinsdag 21 november kwam de Commissie opnieuw samen om de zitting verder te zetten. Staatssecretaris De Crem gaf aan de Commissieleden verdere toelichting geven over actuele thema’s als de Brexit, vrijhandelsakkoorden, de Trans-Atlantische band en hun verwachte impact op de Belgische buitenlandse handel. De zitting eindigde met een goedkeuring van de Beleidsnota.


< Vorige bericht