Nieuwsbericht

Mededeling van 10-07-2017

Buitenlandse Handel, een hechte samenwerking met de Regio’s.

Samen naar nieuwe markten!


België bestaat uit drie autonome gewesten die zelf instaan voor de ondersteuning van hun internationale economische ontwikkeling. Flanders Investment & Trade (FIT), l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) en Brussel Invest & Export (BIE).

Vlaanderen exporteerde in 2016 voor 302,4 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. De Vlaamse import viel licht terug tot 284,9 miljard euro. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export klopte hiermee af op 83,8%. Chemie en farma bleven met voorsprong op kop in de rangschikking van de Vlaamse sectorale exportportefeuille. Wallonië volgde op de tweede plaats met een aandeel van 14,1% in de Belgische uitvoer en Brussel tenslotte met een aandeel van 2,1%.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, het Agentschap voor Buitenlandse Handel, en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken werken in nauw verband met deze gewestelijke exportbevorderende instellingen in een geest van samenwerkingsfederalisme.

Deze samenwerking gebeurt via twee grote pijlers: enerzijds door het mee organiseren van gezamenlijke economische zendingen, anderzijds door te fungeren als informatiecentrum voor uiteenlopende aspecten van buitenlandse handel. Het hoofddoel van deze samenwerking is uiteraard om elkaars acties te complementeren en te versterken.

Ik wil op de Vlaamse Feestdag dan ook alle Vlamingen, en de ondernemers in het bijzonder, feliciteren met hun schitterend resultaat en hun onafgebroken inzet om grenzen te verleggen en ons op de wereldkaart te plaatsen.


< Vorige bericht