Nieuwsbericht

Mededeling van 23-12-2017

Vlaamse Regering keurt fusie Aalter-Knesselare goed

Nieuwe gemeente Aalter van start op 1 januari 2019


Aalter en Knesselare gaan hiermee samen voor een efficiënt, klachtgericht bestuur, waar alle inwoners, bedrijven en verenigingen beter van worden. Beide gemeenten vullen elkaar aan. Aalter is de grootste gemeente met zijn drie bedrijventerreinen en volwaardig winkelcentrum, terwijl het landelijke Knesselare met veel groen (o.a. het Landschapspark Drongengoed) en een oase van rust tal van andere troeven heeft. De nieuwe gemeente Aalter zal erover waken dat de eigenheid van alle verschillende deelkernen bewaard blijft.

 

Talrijke voordelen

 

De Vlaamse regering schuift een schuldovername van ongeveer 15 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor nog meer investeringen.

De belastingen worden gelijkgeschakeld op het laagste niveau.

Een goed uitgerust recyclagepark voor iedereen.

Een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern.

Door betere efficiëntie ontstaan er bijkomende middelen.

 

De nieuwe gemeente wordt de eerste Oost-Vlaamse en tweede Vlaamse gemeente die definitief voor een fusie kiest. De nieuwe gemeente zal om en bij de 30.000 inwoners tellen. Aalter zal over meer dan 400 km openbare wegen en meer dan 500 commerciële panden beschikken en als referentiegemeente gelden op de investeringsas Gent-Brugge. Aalter krijgt een incubator om als slimme gemeente aan haar inwoners een toekomstgericht professioneel kader aan te bieden. 150 werkgroepen geven de nieuwe organisatie vorm.

 

Op 23 mei 2017 keurden de gemeenteraden van Aalter en Knesselare de intentie tot fusie goed. De voorbije maanden werden de voordelen en praktische aspecten van de fusie verder onderzocht en uitgewerkt. Permanente werkgroepen plegen tweewekelijks tot wekelijks overleg over financiën, ICT, communicatie, personeel en sociale zaken. Er zijn al heel wat bijeenkomsten van medewerkers van de gemeentebesturen van Aalter en Knesselare gepland. Zij brengen de verschillende processen in kaart, stemmen de werking van beide gemeentebesturen op elkaar af en plaveien op die manier de weg naar een nieuwe, krachtige en gestroomlijnde organisatie. Zo is ondertussen al beslist dat de verschillende deelkernen hun postcode zullen behouden. De fusie zélf wordt pas een feit op 1 januari 2019. Tot dan blijven beide besturen zelfstandig werken en verandert er voor de burger niets.

 

Wie specifieke bezorgdheden of vragen heeft, kan mailen naar ‘SamenSterkerBeter@knesselare.be’ of ‘SamenSterkerBeter@aalter.be’ of telefonisch contact opnemen met de gemeentebesturen via de fusiefoon op 09 325 22 69.


< Vorige bericht