Nieuwsbericht

Mededeling van 17-05-2017

De Crem bepleit Belgische kandidatuur voor VN-Veiligheidsraad op COFCOR-bijeenkomst Caribische Gemeenschap

“Consensus smeden, bouwen aan vrede”


Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem neemt deel aan de bijeenkomst van de Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) van de Caribische Gemeenschap om de Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad te promoten voor de periode 2019-2020.

In de COFCOR zetelen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Caribische Gemeenschap. Staatssecretaris Pieter De Crem vervangt er Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en zal er toelichting geven over de Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad.

Onder het motto “Consensus smeden, bouwen aan vrede”, wenst ons land zich, indien verkozen, in te zetten voor het algemeen belang, conform aan ons jarenlang engagement binnen de Verenigde Naties, waarvan België ook stichtend lid is. Ons land zet zich ook actief in voor de belangen van de kleine eilandstaten in hun strijd tegen de klimaatverandering, in het bijzonder in de Caraïbische regio.

België heeft ook deelgenomen aan een groot aantal van de 71 VN-vredesmissies sinds 1948. Ook in de periode 2007 – 2014 onder toenmalig Minister van Defensie Pieter De Crem werden vele Belgische militairen als ‘blauwhelm’ ontplooid in vredesmissies in onder meer Libanon en de Democratische Republiek Congo.

België investeert ook ten volle in de versterking van de VN-capaciteit op het vlak van bemiddeling, vredesopbouw en de strijd tegen straffeloosheid. Zo willen we werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld die vreedzaam en veilig is en waar iedereen in vrijheid en vrij van armoede kan leven.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wijdde dan ook een website aan de Belgische kandidatuur, waar te lezen is wie we zijn en waar we voor staan. De verkiezingen vinden plaats in juni 2018. Alle info terug te vinden op www.beinunsc.be

De toespraak van Staatssecretaris De Crem kunt u hier integraal lezen.


< Vorige bericht