Nieuwsbericht

Mededeling van 09-03-2018

Opinie: Amerikaanse invoerheffingen op staal

Vrijdag 9 maart 2018


Reeds in 2008 sloegen de VS - sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ’s werelds grootste voorvechter van vrijhandel - onder President Obama een meer protectionistische koers in. Met zijn America First politiek zet President Trump deze trend verder. Dit leidde onder meer tot een terugtrekking uit het Trans-Pacific Partnership, de opschorting van de onderhandelingen met de EU over TTIP en de heronderhandeling van het Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA, en recentelijk dus ook tot invoerheffingen op staal en aluminium.

 

Hoewel ik geen begrip heb voor de meeste van deze beslissingen - zo is de terugtrekking uit TTP een zware strategische fout, en hebben de EU én de VS enkel baat bij het stevig verbinden van de grootste interne markt met de grootste economie ter wereld – heeft hij voor de invoerheffingen wel een motief, namelijk de onevenwichtige en negatieve handelsbalans die de VS met heel wat landen heeft.

 

Het Trans-Atlantisch partnerschap is uniek en een drijvende kracht achter de wereldeconomie. Onze economieën samen staan in voor de helft van het globale BNP en een derde van de handelsstromen. De Europese Unie is dan ook de grootste en belangrijkste partner van de Verenigde Staten en verwacht dan ook terecht om deel uit te maken van de groep van “vrienden met de VS”, die van een uitzondering op de invoerheffingen kunnen genieten.

 

Ook België gaat met recht en rede ervan uit geen extra invoerheffingen te moeten betalen. Ons land heeft sinds 2011 reeds een negatieve handelsbalans met de VS, we voeren met andere woorden meer in vanuit de VS dan dat we ernaar exporteren. Bovendien is ons land ook een topinvesteerder in de VS, en is onze bilaterale handel groter dan die tussen de VS en Australië, Rusland of Spanje. En uiteraard zijn de VS en België ook hechte veiligheidspartners. Zowel binnen de NAVO als erbuiten worden onze strijdkrachten vaak samen ingezet en ze maken hierbij ook gebruik van Amerikaans hoogtechnologisch materieel dat deze samenwerking mogelijk maakt;

 

Hoewel de Europese Unie terecht protesteert tegen de Amerikaanse aankondiging, die ook in de VS zelf op zware kritiek stuit, is echter geen enkele Belgische onderneming gebaat bij de ontketening van een handelsoorlog. Met onze uiterst open economie zal ons land hieronder slechts te lijden hebben. Wat we echter wel moeten doen is de diplomatieke dialoog openhouden en intensifiëren.


< Vorige bericht