Nieuwsbericht

Mededeling van 11-10-2017

Aalter en Knesselare kiezen voor een sterke fusie

De gemeenteraden van Aalter en van Knesselare kiezen op 11 oktober voor een fusie. Daarmee leggen ze de basis voor een sterke, toekomstgerichte gemeente, die op 1 januari 2019 van start gaat. Aalter-Knesselare is de tweede gemeentefusie van Vlaanderen en de eerste in Oost-Vlaanderen.


Waarom fusioneren?

Beide gemeenten delen dezelfde visie over de toekomst en de rol van de gemeenten.

Te klein is niet efficiënt, te groot is niet beheersbaar. Aalter en Knesselare gaan samen voor een efficiënt, klachtgericht bestuur, waar alle inwoners, bedrijven en verenigingen beter van worden.

Aalter en Knesselare vullen elkaar aan. Aalter is de grootste gemeente met zijn drie bedrijventerreinen en volwaardig winkelcentrum, terwijl het landelijke Knesselare met veel groen (o.a. het Landschapspark Drongengoed) en een oase van rust tal van andere troeven heeft. De nieuwe gemeente Aalter zal erover waken dat de eigenheid van alle verschillende deelkernen bewaard blijft.

Talrijke voordelen

De Vlaamse regering schuift een schuldovername van ongeveer 15 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor nog meer investeringen.

De belastingen worden gelijkgeschakeld op het laagste niveau.

Een goed uitgerust recyclagepark voor iedereen.

Een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern.

Door betere efficiëntie ontstaan er bijkomende middelen.

Enkele weetjes

De nieuwe gemeente wordt de eerste Oost-Vlaamse en tweede Vlaamse gemeente die definitief voor een fusie kiest.

Aalter wordt, na Gent en Beveren, de derde grootste Oost-Vlaamse gemeente in oppervlakte met 119,19 km².

De nieuwe gemeente zal om en bij de 30.000 inwoners tellen.

Aalter zal over meer dan 400 km openbare wegen en meer dan 500 commerciële panden beschikken.

Aalter zal als referentiegemeente gelden op de investeringsas Gent-Brugge.

Aalter krijgt een incubator om als slimme gemeente aan haar inwoners een toekomstgericht professioneel kader aan te bieden.

150 werkgroepen geven de nieuwe organisatie vorm

Op 23 mei 2017 keurden de gemeenteraden van Aalter en Knesselare de intentie tot fusie goed. De voorbije maanden werden de voordelen en praktische aspecten van de fusie verder onderzocht en uitgewerkt.

Permanente werkgroepen plegen tweewekelijks tot wekelijks overleg over financiën, ICT, communicatie, personeel en sociale zaken. Er zijn al heel wat bijeenkomsten van medewerkers van de gemeentebesturen van Aalter en Knesselare gepland. Zij brengen de verschillende processen in kaart, stemmen de werking van beide gemeentebesturen op elkaar af en plaveien op die manier de weg naar een nieuwe, krachtige en gestroomlijnde organisatie. Zo is ondertussen al beslist dat de verschillende deelkernen hun postcode zullen behouden.

De voorbereiding van de fusie staat dus al stevig op de rails: beide gemeenteraden beslissen dan ook op 11 oktober 2017 definitief tot samengaan. Aalter-Knesselare is pas de tweede gemeentefusie van Vlaanderen én de eerste van Oost-Vlaanderen.

De fusie zélf wordt pas een feit op 1 januari 2019. Tot dan blijven beide besturen zelfstandig werken en verandert er voor de burger niets.

Tijdslijn “Traject 2019”

Welke belangrijke momenten staan nog op de agenda?

11/10/2017
Definitieve beslissing tot fusie door de gemeenteraden van Knesselare en Aalter.

Voorjaar 2018

Decreet van de Vlaamse overheid

Het Vlaams Parlement legt per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren.

14/10/2018

Gemeenteraadsverkiezingen

De burgers kiezen op lijsten van kandidaten uit de twee bestaande gemeenten de ploeg die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente zal besturen.

1/01/2019
De fusie is een feit. De 2 gemeenten/rechtspersonen Aalter en Knesselare houden op te bestaan en de nieuwe gemeente/rechtspersoon onder de naam Aalter neemt alle rechten en plichten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag in de nieuwe gemeente.

Informatie

Wie specifieke bezorgdheden of vragen heeft, kan mailen naar ‘SamenSterkerBeter@knesselare.be’ of ‘SamenSterkerBeter@aalter.be’ of telefonisch contact opnemen met de gemeentebesturen via de fusiefoon op 09 325 22 69.


< Vorige bericht