Nieuwsbericht

Mededeling van 21-07-2017

Nationale Feestdag van België

Felicitaties aan onze ondernemers voor hun vitale bijdrage aan onze buitenlandse handel


De Nationale Feestdag van België is de ideale gelegenheid om ook de buitenlandse handel van ons land in de bloemetjes te zetten. Als één van de meest open economieën ter wereld leeft België immers van export. Zo wordt meer dan 80% van ons BBP wordt geëxporteerd naar het buitenland. Als relatief kleine en zeer open economie heeft België er dus alle belang bij om een dynamisch en voluntaristisch beleid inzake buitenlandse handel te voeren. Vrijhandelsakkoorden met onder meer Canada en Japan zullen dit kader verder versterken.

Desalniettemin bevinden onze belangrijkste handelspartners zich in Europa. Voorlopige cijfers voor 2017 tonen aan dat bijna 78% van onze export naar Europese landen gaat, 10,8 naar Azië en 6,8% naar het Amerikaanse continent. 72% van onze import komt uit Europa, 13,7% uit Azië en 10,9% uit Amerika. Onze voornaamste handelspartners zijn dan meteen ook onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die samen meer dan 50% van onze export ontvangen. Hetzelfde geldt voor onze import, met enige wijziging dat de Verenigde Staten in voorlopige cijfers de vierde plaats overnemen van het VK als leverancier aan ons land.

Deze hechte en historische handelsrelaties moeten weliswaar verder versterkt worden, maar ook dienen we onze ondernemingen aan te zetten tot verdere diversificatie van hun afzetmarkten. Dit gebeurt onder meer door het ondernemen van economische missies naar landen binnen en buiten de Europese Unie met een belangrijk economisch potentieel. Via het concept “Business 2 Government” brengen we de ondernemingen tot het hoogste politieke niveau, vaak een vereiste om contracten af te sluiten en nieuwe afzetmarkten te veroveren.

Het zijn echter in de eerste plaats onze ondernemers die het beste uithangbord vormen van ons land. De knowhow en expertise van onze ondernemingen is wereldwijd gekend en ze moeten dan ook in de best mogelijke omstandigheden worden begeleid en bijgestaan in het verleggen van hun grenzen. Deze grote beleidsaandacht voor het stimuleren van ondernemen en groei werpt zijn vruchten af, onder meer via een positieve handelsbalans in 2016 (voor het eerst in negen jaar) en zal ook in de volgende jaren de focus vormen van het buitenlandse handelsbeleid.

Op deze Nationale Feestdag wens ik dan ook alle Belgen, en in het bijzonder onze mannen en vrouwen ondernemers van harte te feliciteren voor de unieke bijdrage die ze leveren aan het imago en de hoge graad van welvaart van ons land. Proficiat!


< Vorige bericht