Nieuwsbericht

Mededeling van 02-03-2017

Brexit, to be continued

Een tussentijdse rapportering


Begin februari 2017 gaf het Lagerhuis (House of Commons) haar goedkeuring voor het Britse wetsvoorstel dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk maakt. Vervolgens ging het richting het Hogerhuis (House of Lords) waar op 9 februari een aantal amendementen werden ingediend. 

In tegenstelling tot het Lagerhuis nam het Hogerhuis op 1 maart wel een amendement aan. Het betreft een aanpassing met als doel de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk te waarborgen na de Brexit. Deze aanpassing garandeert de EU-burgers dezelfde rechten als Britse onderdanen.

Het gevolg hiervan is dat het wetsvoorstel nog geen Koninklijke Instemming kan krijgen, maar terug moet naar het Lagerhuis, om ook daar het amendement te bespreken en erover te laten stemmen.

Dit is een tegenvaller voor de Britse Premier Theresa May. Op de Europese Top van 9 en 10 maart kan ze weliswaar de Europese Raad formeel op de hoogte stellen van de Britse intentie om artikel 50 te notificeren. Het wetsvoorstel zal dus echter de vereiste procedure nog niet hebben doorlopen. Hiervoor moet het amendement half maart besproken en gestemd worden in het Lagerhuis.

Om de door haar vooropgestelde deadline van eind maart voor de notificatie van Art. 50 te behouden, rekent Premier May er dan ook op dat de leden van het Lagerhuis het amendement van het Hogerhuis zullen wegstemmen.

Een absoluut te vermijden risico dat hiermee gepaard gaat is een spelletje ping-pong tussen het Lager- en het Hogerhuis. Indien het Lagerhuis het amendement verwerpt, gaat het wetsvoorstel immers terug naar het Hogerhuis waar het riskeert opnieuw te worden aangepast en teruggestuurd. Dit zou echter volledig ingaan tegen de keuze van de Britse kiezers en de aanpak en beloften van de Britse Regering en Premier die de deadline voor notificatie op eind maart heeft gesteld. En ook voor de EU en ons land zou een periode van lange onzekerheid een slechte zaak zijn.

To be continued …


< Vorige bericht