Nieuwsbericht

Mededeling van 22-11-2017

Pieter De Crem te gast bij het Consulair Corps van de Provincie Antwerpen

Woensdag 22 november 2017


Op woensdagmiddag 22 november was Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem te gast bij het Consulair Corps van de Provincie Antwerpen, waar hij een toespraak hield over de Belgische buitenlandse handel en de internationale ontwikkelingen die hier een invloed op hebben.

Het Antwerpse Consulaire Corps bestaat uit alle honoraire en carrière consuls met als consulair ressort de provincie Antwerpen. Deze consuls vertegenwoordigen ongeveer 70 staten van over de gehele wereld.

Staatssecretaris De Crem legde in zijn toespraak de nadruk op de open en handelsvriendelijke economie van ons land en het belang van vrije handel voor onze welvaart. Hij besprak ook ontwikkelingen bij onze vierde en vijfde handelspartners, respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Staatssecretaris De Crem gaf verder ook een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten in zijn beleid van buitenlandse handel, dat zich onder meer toespitst op het aantrekken van buitenlandse investeringen naar België, het “globalisation proof” maken van onze bedrijven door het verder diversifiëren van hun afzetmarkten, het besteden van grote aandacht aan innovatie, onderzoek & ontwikkeling en menselijk kapitaal, en het promoten van vrijhandel binnen de Europese Unie. Nieuwe handelsakkoorden met onder meer Canada en Japan openen immers vele nieuwe deuren voor Belgische bedrijven en moeten dan ook navolging krijgen.

Pieter De Crem dankte dan ook alle aanwezige consuls voor hun aandeel in het versterken en verspreiden van het imago van België over de gehele wereld en voor hun werk als bruggenbouwer tussen ons land en andere landen over de gehele wereld. 


< Vorige bericht