Nieuwsbericht

Mededeling van 16-03-2017

Pieter De Crem te gast bij het ‘Platform International’ van het VBO

Donderdag 16 maart 2017


Op donderdag 16 maart 2017 was Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem uitgenodigd voor het ‘Platform International’ van het VBO. Dit platform heeft tot doel de uitwisseling van informatie en van ervaringen tussen de privésector en de overheidssector inzake economische diplomatie en de ondersteuning van onze internationaal actieve bedrijven te faciliteren.

Deze editie van het ‘Platform International’ focuste op Zuid-Korea, bestemming van de volgende Prinselijke economische missie in juni, de prioriteiten van de regionale exportagentschappen voor 2017, en het beleid van Staatssecretaris De Crem en de wijze waarop hij onze ondernemingen promoot en “globalisation proof” maakt. Hiernaast besprak De Crem ook de gevolgen van de Brexit voor ons land, de te verwachten evoluties in onze Trans-Atlantische band met de Verenigde Staten en de impact van de verkiezingen in onze buurlanden op Europa en op onze Belgische economie.


< Vorige bericht