Nieuwsbericht

Mededeling van 16-05-2018

Bilateraal werkbezoek aan de Verenigde Staten

Bruggen bouwen tussen Californië en België


Tijdens zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten had Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een ontmoeting met de Advisors of Economic Diplomacy, met wie hij onder meer vrijhandelsakkoorden en de toekomst van NAFTA besprak, alsook de verwachte gevolgen van de Brexit.

 

Staatssecretaris De Crem leidde verder ook een rondetafelgesprek met regionale handelscommissarissen en Belgische en Amerikaanse bedrijfsleiders met als onderwerp het versterken van de economische banden tussen Californië en België en de rol van grote en kleine bedrijven hierin.

 

Pieter De Crem had tevens een onderhoud met de voormalige Amerikaanse Ambassadeur voor België, Mevrouw Denise Bauer, met wie hij hecht samenwerkte in het versterken van de trans-Atlantische band tussen België en de Verenigde Staten.


< Vorige bericht